Om

Medlemskab

Læs mere om de forskellige medlemskabsniveauer i Netværk Nordvest

Et medlemskab af Netværk Nordvest er genvejen til udvikling af din virksomhed og/eller organisation. Netværk Nordvest er netværket, der opbygger gode relationer mellem erhvervsvirksomheder i Nordvestjylland. Vi tilbyder spændende medlemsbriefinger og exclusive netværksgrupper med debat, inspiration og meningsudveksling. Netværk Nordvest tæller p.t. knap 450 medlemmer.

Vi tilbyder fem forskellige former for medlemskab

Interessemedlemskab - gratis

Giver mulighed for deltagelse i to medlemsbriefinger årligt.

Individuelt medlemskab - kr. 1000,- pr. år.

Giver mulighed for at deltagelse i alle medlemsbriefinger samt i vores fællesarrangementer.

Individuelt medlemskab med deltagelse i et netværk - kr. 2.000,- pr. år.

Giver mulighed for deltagelse i alle medlemsbriefinger, i vores fællesarrangementer samt i en netværksgruppe. Ved deltagelse i flere netværksgrupper er der en meromkostning på kr. 1.000 pr. netværk pr. år.

Virksomhedsmedlemskab - kr. 8.000,- pr. år. (NB: kr. 6.500 for medlemmer af Thy Erhvervsforum)

Giver mulighed for at op til fem af virksomhedens medarbejdere kan deltage i alle medlemsbriefinger, i vores fællesarrangementer samt i en netværksgruppe.

Netværk Nordvest virksomhedsmedlem

Giver mulighed for deltagelse i alle medlemsbriefinger samt i vores fællesarrangementer. Prisen afhænger af antal deltagere:

  • Op til 5 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 4.000 pr. år
  • Op til 10 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 8.000 pr.år
  • Op til 15 deltagere fra samme virksomhed: Kr. 12.000 pr. år
  • etc.

Medlemsskabet er ikke individuelt, dvs. en virksomhed kan sende de folk afsted, som har interesse i briefingen.

Antallet af deltagere pr. virksomhed opgøres én gang årligt. Dvs. at en virksomhed frit kan sende flere eller færre deltagere afsted pr. briefing, hvorefter årsforbruget opgøres - antal briefinger /antal deltager fra virksomheden.

Virksomheden kan til enhver tid bede om udlevering af opgørelse fra Netværk Nordvest.

Alle priser er ekskl. moms